Allah Teala kulu ve elçisi Hz. Muhammed’i (s.a.) miraç gecesi bir takın ayetlerini göstermek için yolculuğa çıkarmıştı. Bu yolculukta ilk durak çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa oldu.
Kur’an azimüşşan bu gece yolculuğundan şöyle bahsediyor.
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsra 17/1)

Peki günümüzde mescid-i aksa ne halde?