Resûlullah Efendimiz’in sünneti bir tarafta,
İnsanları her yanından çepeçevre kuşatmış moda diğer tarafta.
Bu ikisinin karşısında duran müslüman hangisini daha fazla değer veriyor dersiniz?