Ahirete iman bahsinde bilinmesi gereken duraklardan biri de cehennemdir.
Cehennem inkarcıların gideceği yerdir. O ne kötü bir yerdir.
Kur’an-ı Kerim’de cehennemin nasıl anlatıldığını bu dersimizde işledik.
Cehennemin isimleri ve Kur’an’da nasıl geçtiğini gördük.