Kulunu (Muhammed’i) bir gece, ayetlerimizden bazılarını göstermek için, Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir… (İsra 17/1)
Hz. Peygamber’in Mirac gecesi müşahede ettiklerinden bazıları bu sohbette zikredildi ve alınacak derslerin üzerinde duruldu.