Allah’ın insanlığın kurtuluşu için gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa (sas) yolunu uyulacak, adım adım izinden gidilecek bir rehberdir.
Onu değişmez lider ve önder olarak kabul edenler kurtuluşa erecek, onu takip etmeyenler dünyada da ahirette de bedbaht olacaklardır.