Allah Resûlü (sas) bazı peygamberlerin isim ve fiillerini zikrederek alçak gönüllülük göstermek suretiyle onlara karşı kadirşinaslığını ifade etmiştir.
Dersimizde bunun örneklerini içeren hadisi bağlantılı olduğu ayetlerle birlikte ele aldık.