İki müslüman grubun birbirleriyle savaşmaları maalesef tarihte görmeye alışık olduğumuz bir durum.
Günümüzde de bu düşmanlıklar devam etmekte, müslüman müslümanı katletmektedir.
Bu derste, savaşan iki müslüman gruba İslam toplumunun nasıl davranacakları konusu Hucurat suresinin 9. ayeti ışığında ele alındı.