“(Ve de ki:) Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!”
Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım rabbim!”
(Mü’minûn, 23/97-98))
—-
رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاط۪ينِۙ
وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ

“Şüphesiz şeytan, insanın bedeninde kan damarlarında dolaşır. Sizin kalbinize şeytanın şüphe atmasından korkarım” buyurdu. (Buhârî, İtikâf, 11)

Sohbetin tümünüz izlemek için:


Bazı müfessirler “şeytanların kışkırtmaları” ifadesini, özellikle insanın kontrolünü kaybetmesine sebep olan “öfke krizi” olarak açıklamışlarsa da (Kurtubî, XII, 155); bu ifade öfke, gayri meşrû cinsel istek, yeme içme vb. ihtiyaçları haram yollardan karşılama gibi her türlü günah işleme eğilimlerini içermektedir. Hz. Peygamber’in bu tür eğilimlere kapılması düşünülemez. Bu sebeple söz konusu buyruk, onun şahsında bütün ümmetine yöneltilmiş bir emirdir; ayrıca Hz. Peygamber’in de bu tür sözlerle dua etmesi onun hem kulluk, hem de ümmetine örneklik görevidir.
Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 42
#Shorts #Şeytandan korunma #günah işledim #ümit