Ve de ki: “Rabbim! Şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım rabbim!” (Müminun 23/97-98)

“Şüphesiz şeytan, insanın bedeninde kan damarlarında dolaşır. Sizin kalbinize şeytanın şüphe atmasından korkarım” buyurdu. (Buhârî, İtikâf, 11)