Siyer Araştırmaları Merkezi’nde yapılan Hadis Usulü derslerinden “Sıhhat ve Hüküm Açısından Hadis (Sahih – Hasen – Zayıf)” başlıklı ders.