Hayat Rehberimiz Kur'an

21- Firavun, Kârun ve Hâmân

Hayat Rehberimiz Kur’an derslerinin 21. oturumunda “Firavun, Kârun ve Hâmân” anlatıldı. Kur’an’da inkarcı şahsiyetlere örnek olarak zikredilen ve her biri toplumun farklı kesimini temsil eden bu kişilerden alınacak çok dersler var.

Devamı