İman Dersleri

İnkarcı Akımlar

İlk insan Adem ve Havva, onların çocukları Habil ve Kabil hep imanlı insanlardı. İnanç ilk insandan itibaren var olan bir şeydir. Sonraki zamanlarda insanlar inkar yoluna saptılar ve inanılması gereken birçok şeyi reddetmeye başladılar. Derste inkarcı akımlardan üçü üzerinde duruldu.

Devamı