Bu haftaki derste zilzal suresinin dördüncü ayetini Resûlullah Efendimizin açıklamasıyla anlamaya çalıştık.
Yeryüzü kıyamet günü üzerinde olan bitenleri Allah emriyle anlatacaktır.