Bu derste Riyazu’s-salihin adlı eserden “Yetimleri ve Kimsesizleri Korumak” başlıklı konuyu işledik. Topluma emanet edilmiş yetimlere ve kimsesi olmayan gariplere yardım elini uzatma, onlara sahip çıkma konusundaki ayet ve hadisleri anlamaya çalıştık.