Eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Her iki taraf bu sorumluluk bilinciyle hareket ederse aile hayatı huzurla sürüp gider. Söz konusu sorumlulukların neler olduğunu biz Kur’an’dan ve Sünnetten öğreniyoruz. Bu derste evin hanımının sorumluluklarını ele alan ayet ve hadisler okundu.