İmam Nevevi’nin Riyazu’s-salihin adlı eserinden okumaya kaldığımızdan yerden devam edildi. Bu haftaki ders başlığı “İlim adamlarına ve Büyüklere Saygı Göstermek” idi. Konuyla ilgili ayetleri ve hadisleri Bodrumi Camii’nde yapılan dersimizde dinledik.