Günahlara düşmemek için o ortamdan ve o toplumdan uzak durmak lazım. Aksi taktirde günahlara düşmek kaçınılmaz olur. Bu derste ayet ve hadislerle bizlere bu hassasiyet kazandırılmak isteniyor.