Bu derste Bakara suresinin 143. ayetini, hadisler ışığında ve Hz. Peygamber’in tefsir edişiyle anlamaya çalıştık.
Ümmet-i Muhammed, kıyamet günü diğer peygamberleri,n ümmetlerine tebliğ görevini hakkıyla yaptıkları konusunda şahitlik yapacaktır.
Son Peygamber Muhammed de (s.a.) bizimle ilgili şahitlik yapacaktır.