Dinlerin sınıflandırılması İlahi dinler ve Beşeri dinler şeklinde yapılmaktadır.
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini olarak tarif edilen İlahi dinlerin bir takım ortak özellikleri vardır.
Beşeri dinler tamamen insanlar tarafından uydurulmuşlardır.