Bu hafta derste Ankebût suresinin 46. ayet-i kerimesi Hz. Peygamber’in açıklaması ışığında ele alındı.
Gerek Yahudiler’e gerekse Hıristiyanlar’a karşı tavrımız ne olmalı, onların anlattıklarına inanmalı yoksa ret mi edilmeli? Bütün sorulara cevaplar bu dersimizde.