Kısas’ta hayat vardır düsturu gereği kısasla alakalı ayetler ve bu ayetleri açıklayan Hz. Peygamber’in (s.a.) sözleri bu derste ele alındı.