İman Derslerinin birinci oturumu Şirk ve Müşrikler konusuna ayrıldı.
Şirki tanımadan imanı anlamak mümkün olmayacaktır. Nitekim Kelime-i Tevhid’de önce inkar ardından ispat öğretilmektedir.