Ölümden sonra dirileceğimize bütün kalbimizle inanıyoruz. Ahiretle alakalı Kur’an’da bahsedilen bütün bilgilere de aynı samimiyetle inanıyoruz. Kur’an, ahirette putperestlerle taptıklarının, insanları peşine takıp şeytanın yoluna sokanlarla peşisıra gidenlerin, cennetliklerle cehennemliklerin arasında geçecek diyaloglara yer veriyor. Bu haftaki dersimizde bu diyaloglardan birkaç örnek işlendi.