Siyer Araştırmaları Merkezi’nde yapılan Hadis Usulü derslerinden “Ahmet Bin Hanbel Ve Müsnedi / İmam Malik Ve Muvatta” başlıklı ders.