Bu derste Secde suresinin 16. ve 17. ayetleri ele alınarak bu ayetlerin anlaşılmasına yardımcı olacak Hz. Peygamber’in hadisi üzerinde duruldu.
Ayrıca Cennet ve Cehennem hakkında Kur’an ayetleri ışığında bilgiler aktarıldı.