“… Kim cehennemden uzaklaştırılıp da cennete konursa artık kurtulmuştur…” (Âli İmran 3/185)

Cennet mü’minlerin selam yurdudur. Orada hiçbir sıkıntı ve rahatsızlık veren bir şey yoktur.
Dünyaya gelen ve hayatını imanla taçlandıran her müminin mükafat göreceği yerdir cennet.
Müslüman öncelikle Allah’ın rızasını kazanma ve cennete kavuşma arzusuyla yaşar.
Cennete girmiş olanlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir.