Resûlullah (s.a.) Mirac’dan döndüğü sabah Allah’ın kendisine gösterdiği ayetleri sahabe ile paylaşıyordu.

Müşrikler bu duruma inanmak istemediler. Çünkü anlatılan aklın alacağı türden şeyler değildi.
Hemen Ebû Bekir’in yanına koştular ve arkadaşı Muhammed’in (s.a.) anlattıklarından ona bahsettiler.
O büyük şahsiyette tavır netti: “O söylüyorsa doğrudur.”