Yüce İslam ahlakından bazı örnekler…

Son devrin önde gelen âlimlerinden merhum Abdulfettah Ebu Ğudde’nin “min edebil İslam” adlı eserinin Siyer Vakfı’nda yapılan müzakere oturumundan bir bölüm.

Bu eser Dr. M. Şerafettin Kalay tarafından İslam Edebinden Demetler adıyla Türkçeye çevrildi.