Adem ve Havva’dan olmaları açısından tüm insanlar eşittir.
Hiçbir insanın diğerinden bir üstünlüğü yoktur. İnsanların bütün üstünlük iddiaları geçersizdir.
Allah katında insanın derecesi takvası ile ölçülmektedir.
Bu derste Hucurat suresinin 13. ayeti ışığında İnsanın değeri konusu işlendi.