Allah, mü’minler kulları birbirlerine kardeş ilan etmiştir. Bu İslam anayasasının değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile kanun maddesidir.
Mü’minler’in karde��lik vazifeleri nelerdir?
Herhangi bir sebeple arasını bozulan iki müslümanın arasını nasıl bulunacaktır.
Bu derste mü’minlerin kardeşliğine dair bu bilgiler verildi.