Bu video, Ey Mü’minler serisinin dördüncü dersi. Bu derste Bakara suresinin 254. ayeti işlendi.
“Ey iman edenler! Hiçbir alış verişin, dostluğun ve aracılığın olmadığı gün gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden harcayın. İnkar edenler zalimlerin ta kendileridir.”

Kur’an-ı Kerim’de 80’in üzerinde “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayet bulunuyor. Bu ayetler Allah’a inanmış mü’minlere vazifelerini hatırlatan, yapmaması gereken şeyleri bildiren emirleri içeriyor.

Hicri 1441 yılı Ramazan ayında “Ey Mü’minler!” hitabıyla başlayan 30 ayeti seçerek üzerinde konuşmaya, anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi hedefledik.