Bu video, Ey Mü’minler serisinin altıncı dersi. Bu derste Âl-i İmrân suresinin 102. ayeti işlendi.
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve muklaka müslümanlar olarak ölün.”

Kur’an-ı Kerim’de 80’in üzerinde “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayet bulunuyor. Bu ayetler Allah’a inanmış mü’minlere vazifelerini hatırlatan, yapmaması gereken şeyleri bildiren emirleri içeriyor.

Hicri 1441 yılı Ramazan ayında “Ey Mü’minler!” hitabıyla başlayan 30 ayeti seçerek üzerinde konuşmaya, anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi hedefledik.