#hadisdersi#riyazussalihin#nevevi

Riyazussalihin’in son bölümleri, hayat boyu yapılan günahlara tövbe etmenin ve Allah’ın huzuruna tertemiz gitmenin gereğine işaret eden hadislerden oluşuyor.

Bu bölümden birkaç hadis:

“Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama büyük, küçük abdeste çıkmaz ve sümkürmezler. Sadece hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkarırlar. İnsanın kendiliğinden nefes alması gibi, onlar da kendiliklerinden Cenâb-ı Hakk’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder, tekbir getirirler.”

“Allah Teâlâ, ‘Ben sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayal edemediği nimetler hazırladım’ buyurdu.”