Elhamdülillah

Altı sene önce başladığımız Riyazus-salihin okumalarını Allah inayetiyle tamamladık. Bu oturumda kitabın müellifi İmam Nevevî’nin tanıtımı, kitabın kısa bir değerlendirilmesi yapıldı.
Ardından bitirme/hatim duası yapıldı.

Rabbim, bizlerden salih bir amel olarak kabul buyursun.