Bu derste ahiretin duraklarından bahsedildi.
Bunlar: Mahşer, amel defterlerinin dağıtılması, hesap, mizan ve sırat.
Bu duraklarda yaşanacak olaylar Kur’an ayetleri ve Resûlullah’ın hadisleri ışığında anlatıldı.