Ölüm ikinci ve ebedi hayat için geçiş kapısıdır.
Ölen kimse berzah aleminde ikinci sura üflendiğinde başlayacak olan ahiret hayatını beklemektedir.
Sura ikinci defa üflendiğinde tüm insanlar ve cinler yeniden diriltilecektir.
Yeniden dirilme hem aklen hem de gözlem olan mümkündür.