İslam Dini bir sistemin adıdır.
Her sistem gibi onun da dayandığı ilkeler vardır.
Bu ilkeler rast gele oluşmamış, her gelenin keyfine göre oluşmamıştır.
Kaynaklarımızda dinin dört önemli kaynağından bahsedilir.
Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas.
Bu derste kaynaklardan bahsedildi ve bu kaynakların tanıtımı yapıldı.