Bu dersimizde Enfal suresinin 60. ayetini Hz. Peygamber’in açıklamasıyla anlamaya çalıştık.
Ayette Allah, müslümanlara düşmanları karşı güç hazırlığı yapmalarını emretmekte, Resûlullah ise ayetteki güçten maksadın atmak, atış yapmak olduğunu açıklamaktadır.
En gelişmiş silahların ve en profesyonel orduların saldırılara karşı daima hazır bulundurulması İslam’ın bir emridir.