Hayatımız başta olmak üzere sahip olduğumuz her şey bize bu dünyada emanettir.
Beden, akıl, aile, eş, çocuklar, sahip olduğumuz mal, servet, işgal ettiğimiz makam mevki, elde ettiğimiz unvanlar, kısaca her şey bir emanettir.
Emanetin hakkını vermek, onu gerektiği gibi kullanmak gerekir.
Hakkını veremediğimiz bu emanetler ahirette kaldıramayacağımız kadar büyük yük olup sırtımıza vurulacaktır.
Mirac gecesi Resûlullah’ın (s.a.) gördüğü manzaralardan biri de bu ibretli hadisedir.