Allah faizi haram kılmıştır.

Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.
(Âl-i İmrân 3/130)

Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların «Alım-satım tıpkı faiz gibidir» demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır… (Bakara 2/275)

Bu kati yasağa rağmen mü’minlerden faiz alan veren, faizli muamelede bulunanlar var.
Bunlar için ahirette ne feci bir cezanın olacağı hadis-i şeriflerde anlatılmıştır.
Mirac yolculuğunda Allah Resûlü’ne (s.a.) faiz alıp verenlerin dehşetli durumları gösterilmiştir.