Siyer Araştırmaları Merkezi’nde yapılan Hadis Usulü derslerinden “İmam Buhârî ve El Camiu’s Sahîhi” başlıklı ders.