“Sen hanîf olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel! Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum 30/30)

İlk insan Adem (as)’den itibaren Allah tarafından gönderilen Peygamberlerin tebliğ ettiği din İslam Dini’dir. İnsanın yaşamına uyan tek sistem de budur.

İslam’ın yaşam tarzı olarak benimsenmesi, insanı mutlu edecek, toplumun huzur içinde yaşamasına sebep olacaktır. İslam’ın hayatın dışına itilmesi ise, karışıklıklara ve buhrana sebebiyet verecektir.