İslam Dininin üzerine bina edildiği beş temel direkten birisi de zekattır.

Zekat, zenginin malına koyulmuş olan fakirin payıdır.

Zengin olan müslümanın senede bir malının kırkta birini ayırıp ihtiyaç sahipleri fakirlere dağıtması zorunludur.

Zekatı dağıtmak müslümana birçok şey kazandırır.

Riyazus-salihin dersinin bu haftaki oturumunda zekatın müslümana kazandırdıklarından bahseden hadisleri okuyup anlamaya çalıştık.