Şükür nimeti artırır.
Rabbimiz “Eğer şükrederseniz kesinlikle artırırım” buyurur.
Hamdın yani övgünün her türlüsü Allah’a aittir. Övülmeye layık olan ezeli ve ebedi varlık Yüce Allah’tır.
Müslüman hem hamdi hem de şükür dilinden düşürmeyen insandır.
Her durumda şükredecek birçok nimetle içiçe yaşadığını unutmamak gerekir.
Bütün bunlara ilaveten hamd ve şükür müslümana çok şey kazandırır.
Riyazus-salihin okumalarında bu hafta hamdin ve şükrün faziletiyle alakalı ayetleri ve hadisleri anlamaya çalıştık.