Allah ve melekleri Peygamber’e salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve selam gönderin.
Resûlullah’ın adı anıldığında müslüman ona hürmetle salat-u selam getirir.
Peygamber Efendimize salavat getirmeyenler en cimri insanlar olarak anılmışlardır.
Hem İslami kimliğimiz hem de toplum örfümüz Allah Resûlüne karşı son derece hürmetli olmamızı bizlere öğretmiştir.
Bu haftaki Riyazus-salihin dersinde Peygamber Efendimize salat-u selam getirme görevimizle alakalı ayetleri ve hadisleri okuduk.