Resûlullah (s.a.) günün ve gecenin belirli zamanlarında belirli zikirlere devam etmiştir.
Sahabe efendilerimiz zaman zaman bu zikirleri tespit etmiş ve bizlere aktarmışlardır.
Riyazus-salihin okumalarında bu hafta Peygamber Efendimizden aktarılan zikirlerin geçtiği rivayetler okundu.