Bu hafta Riyazus-salihin dersinde aşağıdaki başlıklar işlendi.

1. İmamdan önce rükû’dan secde’den kalkmak
2. Namazda ellerine yanlara koymak
3. Namaz kılmanın mekruh olduğu durumlar
4. Namazda gözleri göğe dikmek
5. Namazda başı sağa sola çevirmek
6. Kabirlere doğru namaz kılmak
7. Namaz kılanın önünden geçmek
8. Farza durulduğunda artık nafile kılınmaz