Riyazus-salihin dersinde bu hafta aşağıdaki başlıklar işlendi.

1. Malı haram yollarda harcamak
2. Silahla şakalaşmak yasaktır
3. Ezan okunduktan sonra mescitten çıkmak
4. Güzel koku reddedilmez
5. Birini yüzüne karşı övmek doğru değil