Riyazu’s-salihin adlı eserin bu dersinde “Allah’ın Rahmetinden Ümidin Faydası” ve “Korkuyla Ümit Arasında Yaşamak” konulu ayet ve hadisler okundu.
Allah’ın rahmetinden ümidi kesmemek konusu daha önceki üç derste işlenmişti. Bu ümidin kullara ne kazandıracağı ile ilgili ayet ve hadisler bu derste okundu.
Ayrıca, korkuyla ümit arasında bir denge kurmak ve her iki duyguyu da gönlünde taşıyarak yaşamak konusuyla ilgili olan ayet ve hadisler bu derste işlendi.