Riyâzus-salihîn derslerinde bu hafta iki konu işlendi. Birinci konu olarak “Ahirete Hazırlık Yapmak” ile ilgili Nevevî’nin toplayıp bir araya getirdiği ayetler ve hadisler okundu. İkinci konu ise “Şükreden Kul Olmak” ile ilgili ayet ve hadislerdi.